Kontaktní informace

BRNO
Pavlína Vlčková
M +420 608 561 888  P +420  511 110 662
E pavlina.vlckova@alfa-agency.cz

PRAHA
Kristýna Vávrová
M +420 777 778 992  P +420 222 360 511
E kristyna.vavrova@alfa-agency.cz

BRNO – sídlo spol.
Nám. Svobody 12BrnoASSSfdfdfd

 

602 00 Brno
T: +420 511 110 662
E: brno@alfa-agency.cz 

PRAHA
Zlatnická 7
110 00 Praha
T: +420 222 360 511
E: praha@alfa-agency.cz